Изследване и Иновации

Участваме в и координираме технологични изследвания за развитие (RTD) и проекти по Европейската програма HORIZON 2020, с ясен фокус във всички аспекти на околната среда.

Използваме IST/ ICT и Geomatics технологии за мониторинг на околната среда чрез UAV/ UAS/ UGV системи и изработваме широка гама от планове за безопасност, сигурност и опазване на околната среда за селскостопански и други цели. Ние работим в съвместимост с INSPIRE и SEIS/ EiONET и подпомагаме клиентите да адаптират изискванията по INSPIRE.