Повишаване на ефективността на електрическата мрежа и интегрирането на енергийни кооперативи в Дунавския регион чрез включване на интелигентни технологии - DRiSET

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА: ИНТЕРРЕГ ДУНАВ 2014-2020

Фондът за разработване на проекти по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020” финансира разработване на голям проект, насочен към ускоряване на внедряването на интелигентни технологии и следващо поколение интелигентни енергийни услуги за автоматизация на електроенергията в Дунавския регион. Специален акцент се поставя върху ролята на потребителите на променящите се пазари. Проектът допринася за повишаване на ефективността на мрежата, за увеличаване на стойността на разпределените енергийни ресурси, засилване на конкурентоспособността в енергийния сектор чрез създаване на производители-потребители, ускоряване на нови устойчиви решения в автоматизацията на електроенергийната система, както и намаляване на енергийната бедност.

В резултат, главният проект разработен в рамките на DRiSET е с наименование 'iLENET - Intelligent Local Energy Networks to Boost the Low Carbon Development' и кандидатства за финансиране по Програма Хоризонт 2020, Покана LC-SC3-EE4-2019. iLENET предприема действия, съобразени със Стратегията на ЕС за региона на река Дунав, Пакета за чиста енергия и полезни за европейската икономика и енергийни пазари, съгласно Плана за стратегически енергийни технологии. iLENET е съобразен с новата Директива 2018/844 за енергийните характеристики на сградите и предстоящото й прилагане на показателя за готовност за интелигентност. АБЕРОН ООД, техническа помощ към Българския енергиен и минен форум участва в разработването, изпълнението и отчитането на DRiSET.

  • Година: 2018-2019