Провеждане на анализи и разработване на сценарии по проект „Повишаване на капацитета за изследване и управление на морски нерибни ресурси“ - ECRAMON BLACK SEA

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА: BG02 – ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА МОРСКИТЕ И ВЪТРЕШНИ ВОДИ, ФМ на ЕИП

„Епсилон България“ ООД /понастоящем Аберон ООД/ разработи анализи и сценарии по проект „Повишаване на капацитета за изследване и управление на морските нерибни ресурси (ECRAMON BLACK SEA)”, финансиран по програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“ на ФМ на ЕИП 2009 – 2014.

В рамките на заданието са разработени общи методологически подходи за провеждането на социологическо проучване за целите на проекта и анализи на социално-икономическото състояние в териториите на Сeверното и Южното черноморие.

На база проведени изследвания на територията на Варна, Балчик, Бургас и Созопол са разработени анализи и сценарии позволяващи да се оцени взаимодействието на социално-икономическото развитие, климатичните промени и околната среда в проектните територии.

  • Година: 2016