Програма Хоризонт 2020

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА: ХОРИЗОНТ 2020

ЕПСИЛОН БЪЛГАРИЯ ООД (понастоящем АБЕРОН ООД) е партньор в проект RAWFIE, финансиран по програма Хоризонт 2020, тема H2020-ICT-2014-1: FIRE+ (Future Internet Research & Experimentation).

Създадена е федерация от безпилотни изпитвателни превозни средства, които работят заедно, за да се осигури достъп до ресурсите им в рамките на общо виртуално пространство. Проектът цели предоставяне на уникална, смесена експериментална среда в пространствено и технологично измерение. RAWFIE интегрира множество изпитателни установки за експериментиране в наземни превозни средства, както и във въздушна и морска среда.

Основната идея е оценяване на изпълнението на различни технологии в мрежа, наблюдателни и мобилни/ автономни области на приложение чрез автоматизирано и дистанционно управление на голям брой роботизирани устройства.

Повече на: www.rawfie.eu

  • Година: 2015-2019