Новини

На първото проведено публично обсъждане на приоритетите и целите на Плана за управление на риска от наводнения за Дунавски район на басейново управление, г-жа Цвета Димитрова, управител на консорциум „Воден свят – ДР“, изпълнител на обществената поръчка за изготвяне на ПУРН се срещна с Даниел Панов, кандидат за кмет на община Велико Търново за да обсъди действията на общината по време на тежкото наводнение през 2014 г. и да набележи основните приоритети на администрациите в борбата с природното бедствие.


ЕПСИЛОН взе участие в ICT (Innovate, Connect, Transform) 2015, в Лисабон, Португалия на 19-22 Октомври 2015. По време на изложението нашите колеги проведоха срещи с много експерти и специалисти, като се откроиха много бизнес възможности. Щандът беше посетен от различни заинтересовани страни, репортери и представителя на Европейската Комисия.

Като част от платформата бяха представени 2 различни безпилотни превозни средства – средство за движение по вода и такова за движение по земя. Те могат да се видят в движение на видеото отдолу.

ЕПСИЛОН БЪЛГАРИЯ ООД, съвместно с още дванадесет държавни и частни организации от ЕС, през следващите 4 години ще изпълнява проекта RAWFIE (Road, Air and Water based Future Internet Experimentation). Проектът е по програма Хоризонт 2020, тема H2020-ICT-2014-1: FIRE+ (Future Internet Research & Experimentation).
 

ЕПСИЛОН БЪЛГАРИЯ се присъедини към Инициативната група COWAMA в рамките на Европейското партньорство за иновации във водния сектор, като взе участие и в работните срещи в рамките на "WaterNET - Water Network Energy Target". Европейското партньорство за иновации във водния сектор – EIP Water,  заема водеща роля в сферата на иновациите по въпросите на водите, като осигурява платформа за обмен на знания, практически опит, идеи и нови технологични решения за всички участници от водния сектор.

Експертите ни посетиха успешни проекти изпълнени във водния сектор в Испания.

Повече за COWAMA: http://www.eip-water.eu/working-groups/cowama-mitigation-water-stress-coastal-zones-sustainable-water-management-ag111
 

На 12.09.2014 г. в гр. София, в Националния Институт по геофизика, геодезия и география към БАН, се състоя семинар на тема “Програма LIFE 2014-2020. Възможности за сътрудничество между наука и бизнес”. Събитието бе организирано от ЕПСИЛОН БЪЛГАРИЯ и Единния център за иновации към БАН и е проява, свързана с отбелязването на 145-тата годишнина на БАН.

На семинара бе представена програма LIFE 2014-2020 и възможностите за сътрудничество по общи проекти между научните среди и бизнеса.