Новини

Част от екипа на ЕПСИЛОН БЪЛГАРИЯ взе участие в тематичното ежегодно събитие по програма за трансгранично сътрудничество „Дунав“ в Букурещ,Румъния на 29. Септември 2016г.

На 14 септември експерти от ЕПСИЛОН БЪЛГАРИЯ взеха участие в организирания от Европейската комисия информационен ден, целящ да представи отворените покани за подаване на проектни предложения по програма „Хоризонт 2020“ за 2017 година.

На 23.08.2016г. между Министерството на околната среда и водите и СУ „Св Климент Охридски“ бе подписано споразумение за финансиране на допълнителни дейности по проект „Картиране и оценка на степно-храстовите екосистеми на територията на България извън Натура 2000“(СХЕ-БГ).

На 14 юли в Констанца, Румъния, част от екипа на ЕПСИЛОН БЪЛГАРИЯ взе участие в конференция за обсъждане на Черноморското сътрудничество в рамките на програма „Черноморски басейн 2014 – 2020“.

Програмата е част от Трансграничното сътрудничество на Европейския съюз по силата на Европейския инструмент за съседство (ЕИС), а нейни основни приоритети са насърчаване на бизнеса и предприемачеството и опазване на околната среда и намаляване на отпадъците в морето.

По време на конференцията екипът ни изгради нови партньорства и идентифицира възможностите за разработване на проекти.

В периода 23-25.06.2016 г., Лимасол, Кипър управителят на ЕПСИЛОН БЪЛГАРИЯ взе участие в четвъртата международна конференция на тема „Устойчиво управление на твърди отпадъци”.

По време на конференцията бяха представени успешни проекти за управление на отпадъците, финансирани по програма LIFE на ЕС и бяха обсъдени възможности за насърчаване на иновативни технологии и ефективни практики, които да бъдат приложени в бъдещи проекти.

На 10 декември беше проведена откриваща конференция по проект на тема” Картиране и оценка на екосистемните услуги на степно-храстови екосистеми на територията на България (извън Натура 2000)".

ЕПСИЛОН БЪЛГАРИЯ има удоволствието да Ви покани на ОТКРИВАЩА КОНФЕРЕНЦИЯ по проект Картиране и оценка на екосистемните услуги на степно-храстови екосистеми на територията на България (извън НАТУРА 2000), която ще се състои на 10. ДЕКЕМВРИ. 2015 от 10:00ч. в SOHO на ул. Искър 4, София 1000 (зад ЦУМ).

Информационното събитие има за цел да представи проекта и неговата значимост пред заинтересованите страни и обществеността, както и обмен на добри парктики и опит с норвежки предствители от Института за природо-научни изследвания (NINA).

АБЕРОН взе участие в първият официален преглед на проекта RAWFIE проведен на 29.02.2016г. от Европейската комисия в град Порто.