Участие в международна конференция, Кипър 2016

В периода 23-25.06.2016 г., Лимасол, Кипър управителят на ЕПСИЛОН БЪЛГАРИЯ взе участие в четвъртата международна конференция на тема „Устойчиво управление на твърди отпадъци”.

По време на конференцията бяха представени успешни проекти за управление на отпадъците, финансирани по програма LIFE на ЕС и бяха обсъдени възможности за насърчаване на иновативни технологии и ефективни практики, които да бъдат приложени в бъдещи проекти.