Програма LIFE 2014-2020

На 12.09.2014 г. в гр. София, в Националния Институт по геофизика, геодезия и география към БАН, се състоя семинар на тема “Програма LIFE 2014-2020. Възможности за сътрудничество между наука и бизнес”. Събитието бе организирано от ЕПСИЛОН БЪЛГАРИЯ и Единния център за иновации към БАН и е проява, свързана с отбелязването на 145-тата годишнина на БАН.

На семинара бе представена програма LIFE 2014-2020 и възможностите за сътрудничество по общи проекти между научните среди и бизнеса.

Гост-презентатори от международния офис на Епсилон споделиха опита си по програмата и представиха следните теми:
– Въведение в Програма LIFE. Разлики между новата Програма LIFE и програма Хоризонт 2020
– Програма LIFE в Гърция
– Добри практики по Програма LIFE в Гърция

Материалите от събитието по “Програма LIFE 2014-2020 и възможности за сътрудничество между наука и бизнес”, са налични тук.