Подписано споразумение за сътрудничество с HR Wallingford, Великобритания

На 29 септември т.г. беше подписано споразумение за сътрудничество между ЕПСИЛОН БЪЛГАРИЯ ООД и Ейч Ар Уолингфорд (http://www.hrwallingford.com), водещ научно-изследователски институт в областта на околната среда.
Ейч Ар Уолингфорд имат върхови световни постижения в анализа, консултирането и подкрепата за секторите на инженерната и екологична хидравлика, в управлението на водите, морската среда и бреговите зони и енергетиката.

С това споразумение двете фирми се ангажират да разработват съвместни проекти за България, Румъния, Западните Балкани, страните от Източното партньорство и Северна Африка. Целта на сътрудничеството е предлагане на съвместна техническа експертиза, изследователски опити и добри практики в съответните региони.

Подписването на това споразумение e признание за професионализма на екипа ни и издига на още по-високо ниво експертния потенциал на ЕПСИЛОН.