IT и Приложения

IT и Приложения

Умеем да моделираме и анализираме биосферата и да прогнозираме настъпващите промени. Използваме екологичната информатика (ICT/ IST/ GIS, мрежи) в сферата на биологията, химията, физиката, екологията, хидрологията, климатологията и икономиката. Въвеждането на еко-технологии е от съществено значение за съхранение на компонентите на околната среда, биоразнообразието и устойчиво икономическо развитие без загуба на природни ресурси.

Посредством моделиране и ГИС, разработваме дългосрочни прогнози за времето и климата и съдействаме за управлението на екологичните бедствия, управлението на градското развитие и растеж, като предлагаме експертни решения относно планирането и изпълнението на политиките.

Участваме и координираме технологични изследвания за развитие (RTD) и проекти по Европейската програма HORIZON 2020, с ясен фокус във всички аспекти на околната среда.

Използваме IST/ ICT и Geomatics технологии за мониторинг на околната среда чрез UAV/ UAS/ UGV системи и изработваме широка гама от планове за безопасност, сигурност и опазване на околната среда за селскостопански и други цели. Ние работим в съвместимост с INSPIRE и SEIS/ EiONET и подпомагаме клиентите да адаптират изискванията по INSPIRE.