RAWFIE - (Road, Air and Water based Future Internet Experimentation)

ГОДИНА: 2015 - 2019

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА: ЕПСИЛОН БЪЛГАРИЯ ООД, съвместно с още дванадесет държавни и частни организации от ЕС, изпълнява проекта RAWFIE (Road, Air and Water based Future Internet Experimentation). Проектът е финансиран по програма Хоризонт 2020, тема H2020-ICT-2014-1: FIRE+ (Future Internet Research & Experimentation).


Целта на проекта RAWFIE е да бъде създадена федерация от безпилотни изпитвателни превозни средства, които ще работят заедно, за да се осигури достъп до ресурсите им в рамките на общо пространство. По-конкретно, с него се цели предоставяне на уникална, смесена експериментална среда в пространствено и технологично измерение. RAWFIE ще интегрира множество изпитателни установки за експериментиране в наземни превозни средства, както и във въздушна и морска среда.

Проектният екип на RAWFIE включва всички възможни участници от тази предизвикателна експериментална област: от създателите на технологии до ползвателите/ интеграторите и собствениците на продукта. Основната идея, залегнала в проекта е оценяването на изпълнението на различни технологии в мрежа, наблюдателни и мобилни/ автономни области на приложение, чрез автоматизирано и дистанционно управление на голям брой роботизирани устройства (безпилотни летателни апарати, наземни безпилотни апарати и такива за морската повърхност).

По време на изпълнението на проекта ЕПСИЛОН, ще осигури значителна част от съфинансирането, която ще бъде инвестирана в безпилотни летателни апарати и системи (UAV/ UAS) и разработавне на софтуерни приложения за безпилотни хеликоптери. Резултатите ще бъдат приложени в избрани сектори на българската икономика – прецизно селско стопанство, гражданска защита, критични инфраструктури и патрулиране на мрежи и огради.

Европейската комисия оцени проекта с 13 от възможни 15 точки. След впечатляващите резултати от оценяването, споразумението за финансиране бе подписано на 18 ноември 2014 г. Проектните дейности ще бъдат осъществени в рамките на 48 месеца.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: http://www.rawfie.eu/