BalkanROAD - Провеждане на семинар със заинтересовани страни

Експерти от АБЕРОН ООД ще вземат участие в семинар със заинтересовани страни в изпълнение на проект "BalkanROAD - Към ферми с нулев въглероден, отпадъчен и воден отпечатък", по програма Балкани-Средиземно море 2014-2020. Партньор по проекта от България е Асоциацията на агроекологичните земеделски производители (ААЕЗП), а неин консултант по аналитичните и изследователски дейности, свързани с  въвеждане и устойчиво прилагане на екологично земеделие е експертен състав от АБЕРОН ООД. В проекта участват още:. Benaki Phytopathological Institute (Greece), Institute For Mediterranean Studies (Greece), American Farm School Post Secondary Educational and Training Association (Greece), Open University of Cyprus (Cyprus), Agricultural University of Tirana (Albania), Macedonian Organic Producers Federation (North Macedonia).
Проектът подкрепя усилията на фермерите за опазване на околната среда, повишаване на знанията им за най-добрите екологични практики в земеделието, модернизиране и подобряване управлението на стопанствата им и вследствие на това – увеличаване на приходите, като същевременно повишават конкурентноспособността им на европейските и международни пазари.