Семинар за определяне на пропуските по проект „Интегриран план за управление на риска за област Варна”

Семинар за определяне на пропуските по проект „Интегриран план за управление на риска за област Варна”

На 21 ноември 2019 г. в Националния Дворец на Културата - Конгресен Център София” ЕАД-клон Варна /бивш Фестивален комплекс/ се проведе семинар за определяне на пропуските по отношение на организацията и оборудването и готовността на ключовите институции за справяне с най-тежките възможни сценарии за бествия и аварии. Бяха обсъдени и проиграни наводнение, земетресение със съпътстваща химическа зараза и бедствие по море с корабен лайнер. Презумпцията за настъпване в настоящия момент трябваше да определи необходимостта от подготвени човешки ресурси и техника, както и осъществяването на координационни действия между всички институции, отговорни за спасяването на хора и намаляването на щетите на регионално и национално ниво.

На семинара присъстваха Комисар Тотев - Директор на РДПБЗН, Жоро Георгиев - началник отдел в община Варна, Д-р Мая Рашева, Директор на ЦСМП – Варна, Кирил Пенчев – началник отдел ИАМА – МСКЦ – Варна, представители на РИОСВ, БДЧР, ОПУ, Медицински университет, Икономически университет и общини.

Резултатите от семинара ще залегнат в предстоящия Анализ на пропуските, документ, който, заедно с резултатите от проведеното допитване, дълбочинни интервюта и бенчмаркинг на добрите европейски практики в Марсилия и Съфолк, ще даде основата за разработването на инвестиционна програма и изграждане на капацитет, неотменими части от новия Интегриран план за справяне с извънредни ситуации на областта.