АБЕРОН участва в актуализацията на националната методика за управление на заплахата и риска от наводнения

АБЕРОН участва в  актуализацията  на националната методика за управление на заплахата и риска от наводнения

АБЕРОН и DELTARES, Холандия , в консорциум с водещ партньор JBA Consulting, Ирландия започват изпълнението на проект за актуализация на Националната методика за управление на заплахата и риска от наводнения.

В конкуренция с 9 водещи европейски обединения, сдружението между трите компании спечели договор на Световна Банка със своята аналитична методика, собствено приложение за хидроложко моделиране и екип от международни експерти по климата, управление на крайбрежни зони и специалисти по хидрометрия и ГИС.

В новата методика ще бъде отразено влиянието на климатичните промени, ще се отчитат влиянието на валежната активност и проливните дъждове, с особен фокус върху Черноморската брегова зона на Република България.