На 18-ти октомври 2018 г. в гр. София се състоя Първа среща на заинтересованите страни по Проект BalkanROAD

На 18-ти октомври 2018 г. в гр. София се състоя  Първа среща на заинтересованите страни по Проект BalkanROAD

Проектът BalkanROAD, „Преход към ферми с нулев отпечатък от въглерод, вода и отпадъци. Разработване на пътна карта за стратегии за устойчиво управление на селскостопанския сектор на Балканите” , финансиран от Програма Интеррег „Балкани - Средиземно море 2014-2020“, стартира през октомври 2017.

Проектът подкрепя усилията на фермерите за опазване на околната среда, повишаване на знанията им за най-добрите екологични практики в земеделието, модернизиране и подобряване управлението на стопанствата им и вследствие на това – увеличаване на приходите, като същевременно повишават конкурентноспособността им на европейските и международни пазари.

Партньор по проекта от България е Асоциацията на агроекологичните земеделски производители (ААЕЗП), а неин консултант по аналитичните и изследователски дейности, свързани с въвеждане и устойчиво прилагане на екологично земеделие е експертен състав от АБЕРОН ООД.

По време на Първата среща на заинтересованите страни бяха представени Анализите на причините за недостатъчно или частично прилагане на агроекологични практики от земеделски производители и законодатели (GAP Анализи), направени в страните, участващи в проекта – България, Гърция, Кипър, Македония и Албания. След активна дискусия и интерактивна игра бяха набелязани най-важните мерки за преодоляване на пречките и обстоятелствата за недостатъчното прилагане на агроекологични практики.

BalkanROAD продължава с втората фаза на разработване на жизнения цикъл на продуктите в пилотните ферми.

За повече информация четете на нашия сайт и ни следвайте във Фейсбук - https://www.facebook.com/aberon.bg/