АБЕРОН предоставя услугите си на нов адрес

АБЕРОН предоставя услугите си на нов адрес

Уважаеми колеги,

От м. септември 2018 г. АБЕРОН ООД. предоставя услугите си на нов адрес:

София 1000, Център,
бул. „Фритьоф Нансен“ 11
ет. 2, ап. 6