Land4Flood – иновативни начини за справяне с наводненията

Land4Flood – иновативни начини за справяне с наводненията

През месец юни експерт на Аберон участва в уебинар, организиран от Международната асоциация за водни ресурси (IWRA), съвместно с европейската COST Акция LAND4FLOOD на тема “Как частните земи влияят върху риска от наводнения” (How Private Land Matters in Flood Risk Management). Водещи на семинара бяха проф. Томас Хартман от Университета за изследвания Вагенинген в Холандия и г-жа. Ленка Славикова от университета Ян Евангелиста Пуркине в Чехия, а цялата идея беше посветена на връзката между земята и водата. Събитието се проведе в Рига, Латвия.

По време на събитието се разискваха различни казуси, бяха представени идеи и конкретни въпроси, обсъдени бяха най-ефективните политики и инструменти за мобилизиране на частната земя и справяне с наводненията. Основните дискусионни въпроси включваха:

  • Как различните начини, по които използваме земята влияят върху риска от наводнения?
  • Чия земя трябва да бъде използвана за задържане на вода и намаляване на уязвимостта щом стане въпрос за наводнения?
  • С какви политически инструменти може да се позволи достъпа до и управлението на земята?

Отговорите на тези въпроси се търсят през различните гледни точки на съответните отговарящи дисциплини – от природни науки до науки в областта на политиката и икономиката.

По време на уебинара Бяха разгледани няколко основни теми за справяне с проблема:

  • Задържане на оттичащите се от водосборните води, преди да достигнат до речната мрежа
  • Забавяне на преливането на водата като се намали нивото ѝ при пик в речната мрежа. Това обаче изисква специфичен достъп до земята, което често се оказва проблем, когато става въпрос за частен имот. Липсата на коопериране със собствениците на земите могат да бъдат главните ограничения за въвеждане на подобни мерки.

Лукас Льошнер от Университета за природни ресурси и наука за обществото във Виена представи различните начини за справяне с правните проблеми, местната власт, как да оптимизираме почвените ресурси и да се справим с политическите регулации.

В дискусионна атмосфера бяха изведени естествените начини за справяне с наводненията:

  • Увеличаване пропускливостта и намаляване плътността на почвата. Това подобрява обмена на въздух между солите и атмосферата, подпомага вкореняването на растенията, подпомага по-ефикасния растеж и повишава усвояването на водата в почвата.
  • Създаване на буферни пояси. Това спомага за намаляване загубите на тор, като същевременно се задържат и пречистват оттичащите се води.
  • Засаждането на жив плет осигурява забавянето на оттичащите се води и стимулира естествения живот на птиците и малките насекоми в храстите.
  • Използването на дървета има безброй предимства, само част от които са: подпомагане местообитанието на дивите животни, осигуряване на сянка за добитъка, флората и фауната, предотвратяване на ерозията на почвата и щетите по земеделските култури.