Първо информационно събитие – „Декарбонизация“ в гр. Дряново

Първо информационно събитие – „Декарбонизация“ в гр. Дряново

 

На 27 юни 2022 г., от 17 ч в Бутиков хотел „ВСК Кентавър“, гр. Дряново се проведе Първо информационно събитие – „Декарбонизация“, част от Информационна кампания, фокусирана върху трите оси на прехода към зелената икономика – Декарбонизация, Децентрализация и Дигитализация, в изпълнение на проект „Активни граждани за енергийно независими общини“ който се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство - www.activecitizensfund.bg

В събитието участие взеха кметът на Община Дряново – Трифон Панчев, зам.кметът Ангел Ангелов, ръководителят на проекта – г-жа Ралица Маринова, председателят на Асоциация на българските градове и региони /АБГР/, която е водеща организация на проекта – г-н Ергин Емин и представителите на партньорските организации – г-жа Цвета Димитрова – програмен директор на Институт за предприемачество, устойчиво развитие и иновации /ИПУРИ/, г-н Иван Хиновски - председател на Български енергиен и минен форум /БЕМФ/, граждани, представители на бизнеса, администрацията, МИГ и НПО.

На събитието бяха представени резултатите от проведено проучване за оценка на готовността на гражданите за участие в Зеления преход, възможностите за създаване на енергийни общности в България и процедурите за подготовка и реализация на проект на ВЕИ, съгласно българските нормативни документи.

Участниците имаха възможност да дискутират въпросите, които ги интересуват и да споделят своите намерения и перипети за преминаване към ВЕИ.

В Дряново, единственият бизнес с вече изградени мощности от ВЕИ, е вагонният завод „Интерком” АД, който разполага с 60kW на покрива на една от сградите си и е подготвен за пускане в екплоатация още 20kW, всички за собствени нужди.

По време на събитието, както и от проведеното анкетно проучване на проекта, стана ясно, че факторите, които могат да повлияят на решението за използване на ВЕИ в домакинствата в Дряново на първо място са наличието на достатъчно лични средства за инвестиране и желанието за енергийна независимост и за опазване на околната среда.

Друг резултат, който бе получен от изследването и потвърден от участниците на събитието е, че мнозинството от жителите на Дряново имат положително отношение към използването на ВЕИ и биха желали да получават повече информация за възможностите за преминаване към зелена енергия.

Събитието приключи с много ползотворни неформални дискусии и създаване на контакти между присъстващите.