Гласувайте за проект BalkanROAD в надпреварата за наградите REGIOSTARS

Гласувайте за проект BalkanROAD в надпреварата за наградите REGIOSTARS

Уважаеми колеги и партньори,

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че проект BalkanROAD е финалист в европейската надпревара за наградите REGIOSTARS за 2021 г. в категория „Интелигентна Европа (Smart Europe) - повишаване на конкурентоспособността на местните предприятия в условията на цифровия свят”.

Наградите REGIOSTARS се присъждат ежегодно от ГД „Регионална политика“ на Европейския Съюз, като знак за високи постижения, на проекти, които демонстрират новаторски и приобщаващ подход към регионалното развитие, изключителни примери, които подкрепят интелигентен, зелен и бърз икономически растеж.

BalkanROAD достигна до финалния кръг, заедно с още четири проекта, и се бори за наградата на публиката.  Може да ни подкрепите на: https://regiostarsawards.eu/ като гласувате неограничен брой пъти (по един глас на ден) за проект BalkanROAD в категория Smart Europe – Increasing the competitiveness of local businesses in a digital world.

Повече за проекта: https://balkanroad.eu https://www.facebook.com/balkanroad.eu

BalkanROAD web GIS tool: https://roadtool.balkanroad.eu

#regiostars #EUinmyRegion

Проектът BalkanROAD дефинира специфичните проблеми на аграрния бизнес на Балканския полуостров. В рамките на проекта беше разработено уеб-базирано ГИС приложение за изчисляване на въздействието на малките и средни предприятия върху околната среда, което позволява създаването на т.нар. „вериги на стойността” и укрепването на пазарната им позиция и предлагане на продукти с ниско съдържание на въглерод, вода и отпадъци, проследими на всички етапи на производството. Проектът беше изпълнен в периода, когато се изискваха значителни промени в начина на работа на бизнеса, както и хармонизиране с европейското законодателство за намаляване емисиите на парникови газове и минимизиране въздействието на процесите и продуктите върху околната среда. Промени, които ще станат все по -интензивни през следващите години с напредването към 2030 г. (първа цел за намаляване на 55% от парниковите газове в сравнение с 1990 г.) и след това до 2050 г. (целта за декарбонизация на ЕС). Наближава момента, когато компаниите ще започнат да т
ърсят инструменти и услуги, които да им помогнат в този преход. Проект BalkanROAD подпомага този преход сега, като предоставя Ръководства и инструменти за устойчиви и иновативни практики за всички етапи на производството. По този начин агробизнесът ще бъде в състояние да реорганизира рамката си на действие по целенасочен и методичен начин, създавайки местни вериги на стойността и доказвайки екологичния отпечатък на своите продукти на пазарите и директно на потребителите. Производителите могат също да използват уеб инструмента ROAD, за да изготвят краткосрочна и дългосрочна стратегия за промени и постепенно подобряване на процесите (например замяна на изкопаеми горива с биогорива, използване на възобновяеми енергийни източници, рециклиране на вода, оползотворяване на органични странични продукти/отпадъци в почвата за улавяне на въглерод и др.).

Партньори по проект BalkanROAD са:

  • Фитопатологичен институт Benaki, Водещ партньор, с Ръководител на проекта Д-р Мария Дула
  • Асоциация на агроекологичните земеделски производители, с консултант Аберон ООД, България
  • Институт за средиземноморски изследвания, Гърция
  • Американска асоциация за аграрно образование и обучение, Гърция
  • Open University, Кипър
  • Аграрен университет Тирана, Албания
  • Федерация на македонските органични производители, Република Северна Македония