Нови агроекологични мерки по проект BalkanROAD представят експерти на Аберон ООД

Нови агроекологични мерки по проект BalkanROAD представят експерти на Аберон ООД

Експерти от Аберон ООД., техническа помощ по проект BalkanROAD „Преход към ферми с нулев отпечатък от въглерод, вода и отпадъци. Разработване на пътна карта за стратегии за устойчиво управление на селскостопанския сектор на Балканите”, участваха по време на 8-та международна научна конференция „Земеделие и Храни“ 2020, проведена в периода 26-29 август 2020 в Бургас.

Бяха представени набор от актуални агроекологични мерки, набелязани в разработения по проекта Общ протокол за Балканите. Представени бяха и политиките за намаляване на екологичния отпечатък от въглерод, вода и отпадъци в земеделието, част от Пътната карта, стратегически план за прилагане на Общия протокол.

Лектори и изследователи от Албания, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Естония, Германия, Латвия, Малайзия, Мароко, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Испания, Тайван, Турция посетиха конференцията. Основните теми, предмет на обсъждане бяха биологичното земеделие, биотехнологиите, селскостопанска техника, растителната защита и торенето, напояването и третиране след прибиране на реколтата.

Проект BalkanROAD „Преход към ферми с нулев отпечатък от въглерод, вода и отпадъци. Разработване на пътна карта за стратегии за устойчиво управление на селскостопанския сектор на Балканите” е финансиран по програма ИНТЕРРЕГ „Балкани – Средиземно море 2014-2020”.