OpenEARTH Conference on Climate Change Adaptation and Mitigation

OpenEARTH Conference on Climate Change Adaptation and Mitigation

Асоциация на агроекологичните земеделски производители е партньор в проект „Преход към ферми с нулев отпечатък от въглерод, вода и отпадъци. Разработване на пътна карта за стратегии за устойчиво управление на селскостопанския сектор на Балканите – BalkanROAD изпълняван в 5 държави (Албания, България, Гърция, Кипър и Северна Македония) от 7 организации. 

От 12ти до 14-ти февруари 2020 г. в Солун, Гърция, се проведе конференция по проект BalkanROAD с наименование OpenEARTH. Темата на конференцията обхващаше изследвания за адаптиране към климатичните промени и смекчаване на последиците от тях в първичния и вторичния сектор чрез насърчаване на подходящи селскостопански практики и съвременни ефективни технологии.

Основен фокус беше поставен върху отпечатъка от въглерод, отпадъци и вода, повишаване на интереса и информиране на учени, изследователи и граждани относно нови стратегии за устойчиво управление на аграрния бизнес на Балканите. Участниците имаха възможност да присъстват на много интересни презентации, да споделят и обсъждат изследователскатата си работа и открития, целящи адаптиране към климатичните промени и смекчаване на последиците от тях. Участието на студенти и преподаватели в петъчните сесии на 14-ти февруари придаде на конференцията различен оттенък и ни настрои оптимистично за интереса и загрижеността на младежта към този глобален проблем.

От данните събрани от участниците и домакините на конференцията беше изчислено, че 17,7 тона въглероден диоксид са отделени в атмосферата, във връзка с пътуването и участието на гостите на конференция OpenEARTH. Така, на 15-ти февруари в пилотната зона на проекта BalkanROAD в Науса, Северна Гърция в пилотното поле Кир Янис,  бяха засадени пет дъбови дървета, като символична стъпка за компенсиране на емисиите на въглероден диоксид от участниците.

Във винарната Кир Янис, участниците бяха информирани за работата по проекта през последните две години и разработеното уеб приложение ROAD tool за изчисляване на въглеродния отпечатък.

Предвижда се конференцията да се превърне в редовно събитие, а OpenEARTH 2022 ще се проведе в Кипър.


Проектът „Преход към ферми с нулев отпечатък от въглерод, вода и отпадъци. Разработване на пътна карта за стратегии за устойчиво управление на селскостопанския сектор на Балканите – BalkanROAD е финансиран от Европейския съюз в рамките на Програма „Балкани - Средизмено море” 2014-2020 и е с продължителност две години от 08/09/2017 to 05/05/2020.

За повече информация, моля свържете се с нас: Милена Стефанова, е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

С уважение,

    Асоциация на агроекологичните земеделски производители