ТЪРСЯТ СЕ СТАРТЪПИ ИЛИ ИНВЕСТИТОРИ!!! ПЪРВИ ХАКАТОН ЗА ИНТЕЛИГЕНТНО СТРОИТЕЛСТВО И ИНТЕЛИГЕНТНА МОБИЛНОСТ

ТЪРСЯТ СЕ СТАРТЪПИ ИЛИ ИНВЕСТИТОРИ!!! ПЪРВИ ХАКАТОН ЗА ИНТЕЛИГЕНТНО СТРОИТЕЛСТВО И ИНТЕЛИГЕНТНА МОБИЛНОСТ

ТЪРСЯТ СЕ СТАРТЪПИ ИЛИ ИНВЕСТИТОРИ!!!

ПЪРВИ ХАКАТОН ЗА ИНТЕЛИГЕНТНО СТРОИТЕЛСТВО И ИНТЕЛИГЕНТНА МОБИЛНОСТ

Първият Хакатон за интелигентно строителство и интелигентна мобилност, целящ постигането на въглеродно неутрални градове до 2030г., търси стартъпи или инвеститори.

Европейският отдел за иновационни екосистеми към Европейския съвет за иновации към ГД „Научноизследователска и развойна дейност“ организира първия в историята хакатон за политики в Генералната дирекция за научни изследвания и иновации към Европейската комисия. Целта е да се „хакнат“ две основни предизвикателства, пред които са изправени нашите общества:

  1. Как да постигнем въглеродно неутрален град до 2030 г. чрез използване на смарт мобилност
  1. Как да станем въглеродно неутрални в един град до 2030 г. чрез използване на интелигентни строителни решения.

В хакатона ще участват генералният директор на ГД „Научноизследователска и развойна дейност“ Жан Ерик Пакет, кметовете на няколко градове в ЕС, както и висши служители на Комисията, които отговарят за тези две предизвикателства.

Участниците ще бъдат разделени в 4 отбора. Две групи ще „хакнат“първото предизвикателството, свързано с интелигентна мобилност, а другите две групи ще „хакнат“ предизвикателството за използване на интелигентни строителни решения.

Резултатите от Хакатона ще бъдат използвани за обсъждане и разработване на  от Европейската комисия.

Хакатонът ще се проведе на 27 февруари от 11:00 до 16:00 часа в Брюксел.