За нас

 
АБЕРОН предлага консултантски опит в широкия спектър на околната среда като климат, въздух, земя, водни ресурси, отпадъчни води, природа и екосистемни услуги, еко-технологии и ГИС, правни и регулаторни услуги, изграждане на капацитет.Посредством използването на нови софтуерни приложения, АБЕРОН осигурява напълно интегрирани услуги в областта на  околната среда, съчетавайки  иновационни американски и европейски решения в подкрепа на публичните институции и бизнеса.
АБЕРОН – сертифицирана компания по ISO 9001:2008

В края на месец март АБЕРОН успешно премина сертификация на система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008.

Прилагането на международния стандарт ISO 9001:2008 и с въвеждането на системата за управление на качеството, АБЕРОН подобрява способността на организацията да предоставя своите услуги с необходимия професионализъм, осигурява единство в организационните си цели, усъвършенства съществуващите процеси и отговаря на изискванията на своите клиенти.